Hluboká nad Vltavou

Zámek Hluboká nad Vltavou nazývaný také perlou Jižních Čech je považován za nejkrásnější obytné panské sídlo v Čechách. Tyčí se 10 km severně od Českých Budějovic na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou ve stejnojmenné obci, původně pojmenované Podhradí, která koncem 19. století přejala jméno zámku.

Raně gotický hrad byl vystaven za vlády Přemysla Otakara II. ve 2. polovině 13. století, který jeho stavbu i sám inicioval. Když byl Přemysl Otakar II. poražen roku 1278 na Moravském poli, o Hlubokou přišel. Za pomoc proti němu ji získal rod Vítkovů. Poté co byli Vítkovci jeho synem Václavem II. poraženi a před Hlubokou byl sťat jejich předák Záviš z Falkenštejna, se Hluboká opět navrátila do královských rukou. Hlubocké panství pak bylo často zastavováno, vždy když panovnickému dvoru došly peníze.

V 15. století se Hluboká stala centrem vznikající rybníkářské oblasti. Tehdy byl snad založen i nedaleký rybník Bezdrev. Prvním velmožem, jemuž panovník prodal Hlubokou do dědičného vlastnictví, se stal roku 1562 Jáchym z Hradce, za něhož hrad čekala náročná přestavba, která změnila středověký hrad na renesanční zámek. Na Hluboké se vystřídalo mnoho šlechtických rodů jako např. rod Lobkowitz nebo Lichtenstein. V roce 1661 zámek společně s třeboňským panstvím zakoupil rod Schwarzenberků, který jej vlastnil až do roku 1947. Za jejich držení prošla Hluboká dalšími dvěma přestavbami.

Nejdříve barokní a do současné podoby byla Hluboká upravena v období vrcholného romantismu v letech 1839 - 1871 vídeňským architektem F. Beerem ve stylu tzv. tudorské gotiky po vzoru anglického královského zámku ve Windsoru.

S příchodem válečného období a pozemkovou reformou přichází nelehké období. Dr. Adolf Schwarzenberg přebírá v roce 1923 správu nad celým majetkem. Jeho vášeň pro lov sdílí i jeho manželka Hilda a v roce 1933 kupují farmu Mpala v Keni. Po smrti otce v roce 1938 se Adolf stává jediným majitelem celého schwarzenberského dominia hlubocko-krumlovské větve. Po okupaci ČSR byl nucen republiku opustit a uchýlit se do Itálie a později do USA. Jeho adoptivní syn Jindřich (orlická větev) byl vězněn v koncentračních táborech.

V roce 1945 byla na zámek uvalena nucená správa a veškerý majetek byl konfiskován, v roce 1947 pak kontroverzním zákonem Lex Schwarzenberg vyvlastněn. Zámek je nyní spravován NPÚ.

Uvnitř je k vidění 140 bohatě vybavených místností. Jeho členitému průčelí dominuje velký schwarzenbergský znak s rodovým heslem "NIL NISI RECTUM" (Nic než právo). V blízkosti zámku se rozprostírá zámecký park v anglickém stylu.

Proslulá je také hlubocká sbírka tapisérií, zbraní, keramiky a porcelánu nebo původní schwarzenberská kuchyně. Nezapomenutelný zážitek nabízí výhled do okolí ze zámecké věže.

Lovecká, myslivecká a rybářská tradice, kterou je Hluboká proslulá, je soustředěna od r. 1841 v lesnickém a mysliveckém muzeu v barokním loveckém zámku Ohrada, postaveném v letech 1708-1721. Vedle loveckého zámku je ZOO s převážně drobnou evropskou zvěří.

Blízký Karlův hrádek založil král Karel IV. jako lovčí hrádek. V částech města v obcích Bavorovice a Munice se uchovala lidová architektura tzv. „Hlubockých blat“. Část města Purkarec je známá svou vorařskou tradicí.

V současnosti je Hluboká nad Vltavou rychle se rozvíjejícím městem, podporující místní podnikatelské aktivity se širokou nabídkou kulturních, sportovních, relaxačních a gastronomických příležitostí, se zázemím, které uspokojí každého návštěvníka - hotely, pensiony, kempy, chaty, ubytování v soukromí, 40 restaurací, letní plovárna s tobogánem, krytý bazén se saunou, moderní 3D kino, otevřené i kryté tenisové kurty, zimní stadion, baseballový areál, jízdárna, golfové hřiště, Adrenalinový park, Dětský areál, Adventure minigolf, fitness.

Okolí Hluboké je protkáno hustou sítí cyklotras, které jsou vhodné jak pro rodiny s dětmi tak i pro vášnivé cyklisty. Na své si přijdou i milovníci pěší turistiky, pro které jsou zde lákavé naučné stezky.