Oficiální partneři

New Silk Road Institute Prague

New Silk Road Institute Prague vznikl v září roku 2015.  Jak již název napovídá, byl založen v reakci na probíhající a zrychlující se geopolitické i ekonomické změny ve světě v souvislosti s postupující globalizací a s novými myšlenkovými koncepty a strategiemi na posílení vazeb mezi Evropou a Asií.

Institut je koncipován jako nezávislý think-tank s vlastní analytickou činností, sympózii a publikacemi jak pro odbornou, tak i laickou veřejnost. Institut shromažďuje i publikace a studijní materiály s tématem související.

Cílem NSRIP je přispívat k šíření myšlenek vzájemné výhodné spolupráce mezi zeměmi Evropy a Asie a hledaní nových cest a způsobu komunikace i ekonomické spolupráce v rámci široce pojatého konceptu Nové Hedvábné stezky. Institut chce napomáhat vytvářet svět komunikace, nikoli konfrontace.

Institut New Silk Road Prague aktivně šíří povědomí o možnostech konceptu Nové Hedvábné stezky pro Českou republiku i ostatní země Evropy a napomáhá formulaci a implementaci projektu, kterými bude tato myšlenka převáděna do života.


RERA - Regionální rozvojová agentura jižních Čech

Již 19 let, tedy od roku 1999 pracuje Regionální rozvojová agentura jižních Čech na mezinárodních projektech, které podporují spolupráci mezi Jihočeským krajem a zahraničními partnery z desítek zemí, včetně partnerských regionů Jihočeského kraje. Výsledkem jsou investice, výzkumné projekty nebo produkty cestovního ruchu, které přináší nejen hmatatelné a konkrétní výsledky, ale také nové mezinárodní vazby a kontakty. Díky své akcionářské struktuře, která zahrnuje jak samosprávu v podobě Jihočeského kraje či Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, tak hospodářskou a zemědělskou sféru v podobě Jihočeské hospodářské komory a Agrární komory Jihočeského kraje, je Regionální rozvojová agentura jižních Čech lákavým partnerem pro celou řadu zahraničních institucí. Především historie, znalost regionu a vazeb či institucionální udržitelnost agentury je to, co považují zahraniční partneři při realizaci společných projektů na agentuře za atraktivní. Přidanou hodnotou práce agentury je mimo jiné to, že dokáže mezinárodní spolupráci finančně podpořit i prostřednictvím mezinárodních grantů, které jsou k mezinárodní spolupráci k dispozici. Profesionální tým agentury připravuje a následně i víceleté projekty řídí. Pokud chcete vytvořit nebo posílit spolupráci s Jihočeským krajem, pokud v Jihočeském kraji hledáte partnera pro váš projekt nebo naopak pokud chcete být osloven s nabídkou na spolupráci z Jihočeského kraje, buďte prosím s námi v kontaktu.

Ředitel společnosti a předseda představenstva, Ing. Tomáš Cílek, Ph.D., +420 777 146 672, cilek@rera.cz, www.rera.cz.

Současně spolupracujeme s více než 40 partnery v zahraničí, mimo jiné s:

Belgie - European Association of Development Agencies

Itálie - University of Bologna

Maďarsko - Ministry for National Economy

Moldávie - Agency for Innovation and Technology Transfer

Německo - Association for Rural Development Thuringia

Polsko - Rzeszow Regional Development Agency

Rakousko - Regional Management Upper Austria

Rumunsko - South Muntenia Regional Development Agency

Slovensko - Slovak Business Agency

Slovinsko - Regional Development Agency Mura

Srbsko - Chamber of Commerce and Industry of Serbia


Jihočeská centrála cestovního ruchu

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem pro podporu domácího a příjezdového cestovního ruchu. Vykonává funkci krajského destinačního managementu pro destinaci jižní Čechy. Rozvíjí atraktivní turistickou nabídku regionu a prezentuje jižní Čechy v tuzemsku i zahraničí (výstavy, veletrhy, média, organizuje famtripy a presstripy). Shromažďuje informace o turistickém potenciálu regionu, zajišťuje jejich průběžnou aktualizaci a jejich zpracovávání. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje na  www.jiznicechy.cz.

Jihočeská centrála cestovního ruchu koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s městy a obcemi, infocentry a dalšími subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism včetně jejích zahraničních zastoupení a komunikuje a spolupracuje se zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů. Připravuje a realizuje projekty pro získávání prostředků z grantových, dotačních a jiných programů na rozvoj cestovního ruchu. Organizuje jednání pracovních skupin složených z odborníků a pracovníků v oblasti cestovního ruchu.

Organizuje též konference a odborné semináře přispívající k rozvoji cestovního ruchu v Jihočeském kraji a má na starosti vzdělávání v oblasti cestovního ruchu.


ČEZ

Jaderná elektrárna Temelín leží přibližně 24 km od Českých Budějovic a 5 km od Týna nad Vltavou. Elektřinu vyrábí ve dvou výrobních blocích s tlakovodními reaktory VVER 1000 typu V 320. Odběr technologické vody je zajištěn z vodního díla Hněvkovice na Vltavě, jehož vybudování bylo součástí výstavby elektrárny. Požadovanou kvalitu vody zaručují čističky odpadních vod na horním toku Vltavy především ve Větřní, Českém Krumlově a Českých Budějovicích. Na jaře 2003 se temelínská elektrárna s instalovaným elektrickým výkonem 2000 MW stala největším energetickým zdrojem České republiky.

Investiční záměr stavby byl vydán v únoru 1979, úvodní projekt byl zpracován Energoprojektem Praha (EGP) v roce 1985 a vlastní stavba provozních objektů byla zahájena v roce 1987. Po listopadu 1989 bylo v nových politických a ekonomických podmínkách rozhodnuto o snížení počtu bloků na dva. Přes období velkých nejistot byla redukovaná a v technologii modernizovaná stavba dokončena a v červenci 2000 bylo zavezeno palivo do reaktoru. Dne 21. prosince 2000 vyrobil první blok první elektřinu. Elektrárna pracuje na výkonu 2 x 1080 MWe.

Infocentrum Jaderné elektrárny Temelín se nachází v renesančním zámečku Vysoký Hrádek v bezprostřední blízkosti elektrárny. V jeho prostorách neuvidíte nic z toho, co se v zámcích obvykle nachází, a přesto se stal významným turistickým cílem jihočeského regionu. V historických interiérech vám nabízíme atraktivní putování za elektřinou z jádra.

Pro zájemce o volnou prohlídku a individuální návštěvníky je Infocentrum otevřeno každý den (včetně sobot a nedělí) od 9.00 do 16.00 hod., v červenci a srpnu od 9.00 do 17.30 hod. Individuálním návštěvníkům nabízíme prohlídku expozic s interaktivními modely a virtuálními prohlídkami. Program v kinosále (film, mlžná komora) je přístupný pouze tehdy, pokud neprobíhá exkurze předem objednané skupiny. Začátky programu jsou 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, v červenci a srpnu navíc ještě v 15:30 hodin.

K relaxaci a odpočinku nabízíme návštěvu parku, ve kterém je zámeček Vysoký Hrádek umístěn. Krajinářský park z první třetiny 19. století se soustavou rybníčků včetně ostrůvku a mostu k němu, chodníčky, původním kamenným oplocením, grottou, poustevnou, motýlí loukou a ptačí stezkou má rozlohu 6,4 hektaru a překvapí svým romantickým pojetím nejednoho návštěvníka.


Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy

Odneste si pod víčky novou končinu krásy, kterou Vám dává pro potěšení patřit na ni vždy znova a kdykoliv se vám zachce. Každý obraz a každé dílo je jen zadržováním nenávratně plynoucího času, zdůvěrněním neopakovatelného okamžiku, svědectvím jednoho pohnutí, jedné slávy uvidění a milosti poznání.

František Halas

 Vážení hosté Fóra partnerských regionů Jihočeského kraje,

 dovolte nám Vás pozvat na výstavu Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativa, kterou jsme připravili v partnerské spolupráci Nadace KooperativaSpolku výtvarných umělců Mánes a Alšovou jihočeskou galeriíTento výstavní projekt započal již v roce 2015 úvodní výstavou v galerii Kooperativy v Praze a během dvou let byla tato expozice nabídnuta divákům v Plzni, Hradci Králové a Brně. Výstavní cyklus vrcholí právě zde, v jednom z nejkrásnějších výstavních prostorů u nás – v Zámecké jízdárně Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou.

V roce 1993 byly pořízeny první akvizice obrazů do majetku pojišťovny Kooperativa, z kterých se během dvou dekád kolekce rozrostla do unikátní sbírky s vysokou uměleckou hodnotou. Vedení Kooperativy považuje tuto aktivitu za svou „povinnost“ vůči české kultuře, výtvarnému umění a jejich odkazu. Sbírka zahrnuje několik žánrů.. Zde Vám nabízíme pohled na srdce sbírky – českou krajinomalbu. Chceme představit různorodé podoby naší krajinomalby, jak se vyvíjela od doznívajících pozdně barokních tradic na počátku 19. století až po současné tendence na přelomu tisíciletí.

Výstava představuje vysokou uměleckou kvalitu českých krajinářských škol jako významných autonomních, výrazově specifických součástí evropského výtvarného dědictví a kulturních hodnot vůbec. Ve firemní sbírce Kooperativy zaujímá krajinomalba velmi rozsáhlý, ucelený soubor sestávající z několika set děl mimořádné kvality, jejichž autory jsou vedle těch nejzvučnějších jmen i umělci méně známí či tací, jejichž jména byla již téměř zapomenuta.

Více jak 200 let se rozvíjející výtvarný žánr provázený jmény velikánů rodiny Mánesů, Adolfa Kosárka, Antonína Chittussiho, Julia Mařáka, Antonína Slavíčka, Františka Kavána, Václava Radimského, Gustava Macouna, Otakara Nejedlého, Václava Špály, Václava Rabase, Františka Jiroudka nebo Josefa Jíry nabízí pohled na vývoj technických a výrazových prostředků bezmála padesátky umělců mnoha generací, pro které byla česká krajina domovem a inspirací. Jsou to naši Mistři, díky nimž se potkáváme s krásou.

Doufáme, že výstavou potěšíme i Vás, vzácné hosty Jihočeského kraje.

 


Galerie Kooperativa František Kaván – český rok v krajinách

24. 4. 2018 – 30. 9. 2018

Galerie Kooperativa, Pobřežní 21, Praha 8

otevřeno úterý – neděle od 10 do 18 hodin

Vážení hosté,

dovolte nám Vás pozvat na výstavu František Kaván – český rok v krajinách, která se koná v naší domovské galerii Kooperativa v Praze.

Současná výstava je od roku 1941 největší výstavou děl českého krajináře Františka Kavána. Představuje bezmála stopadesát  obrazů vybraných z veřejných i soukromých sbírek, v nichž malíř, František Kaván (1866 – 1941) výrazně postihl typiku různých českých krajů a končin v rozličných atmosférických situacích a proměnách. Kaván jako jeden z nejvýraznějších absolventů slavné Mařákovy krajinářské školy definoval v návaznosti na krajinářský odkaz Adolfa Kosárka a Antonína Chittussiho pojetí realismu v naší krajinomalbě, přičemž dokázal obohatit počáteční až fotorealistický styl o další valéry impresívnějšího rázu a nejednou i expresívní nadsázky.

Přehlídku Kavánovy krajinářské tvorby pojal její kurátor a specialista na malířův umělecký odkaz, PhDr. Michael Zachař, jako procházku domácí krajinou od jara do zimy. Výběr z nejlepších Kavánových obrazů byl umožněn díky spolupráci s Národní galerií v Praze, dalšími regionálními galeriemi a muzei, zejména Krkonošským muzeem v Jilemnici, které vlastní nejrozsáhlejší kolekci autorových prací, s přičiněním řady soukromých subjektů, institucí i jednotlivců. Vystavena budou slavná plátna i obrazy po desetiletí nedostupné či ztracené, jiná zase v nových i nečekaných souvislostech.